انتخاب زبان: English / فارسی

جک های تلسکوپی ساده

 

 

 

جک های تلسکوپی ساده در صنعت، خصوصا در ماشین های راهسازی، خدمات شهری و اصولا هر جا که نیاز به کورس بلند داشته ولی جای کافی برای جک موجود نباشد، مورد استفاده قرارمی گیرد .

شرکت پنومان در زمینه طراحی و ساخت جک های تلسکوپی تجربیات فروانی داشته وقادر است ، انواع جک های تلسکوپی یکطرفه و دوطرفه را طراحی و تولید نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شکل های زیر کاربرد انواع جک های تلسکوپی در ماشین های راهسازی ، خدمات شهری و حمل مواد به تصویر کشیده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده 27197 مرتبه