انتخاب زبان: English / فارسی

معرفی محصولات

 13 دی 1392
در آسانسور های هیدرولیک کنترل درست جریان و فشار روغن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .استفاده از شیرهای موجود در هیدرولیک صنعتی متداول نتیجه مطلوب یعنی نرمی حرکت ، ایمنی ، قفل مطلوب ، سهولت استفاده ، ...
در آسانسور های هیدرولیک کنترل درست جریان و فشار روغن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .استفاده از شیرهای موجود در هیدرولیک صنعتی متداول نتیجه مطلوب یعنی ...
 12 دی 1392
از جمله تولیدات شرکت پنومان طراحی و ساخت پاورپک های هیدرولیک و مدارات هیدرولیک می باشد.
از جمله تولیدات شرکت پنومان طراحی و ساخت پاورپک های هیدرولیک و مدارات هیدرولیک می باشد.